Studia i praca

Często stajemy przed dylematem ze musimy pogodzić zarówno naszą pracę zawodową jak i wymarzone studia. Dla takich osób powstały właśnie specjalnie studia zarówno wieczorowe jak i zaoczne. Generalnie zasada jest prosta w przypadku studiów wieczorowych odwiedzasz uczelnię średnio 3 razy w tygodniu, zaoczni to już różnie.

Dużo zależy od tego co to za uczelnia, jaki materiał ale w niektórych zajęcia odbywają się co tydzień a są takie uczelnie zaoczne że zajęcia zaliczymy tylko raz na miesiąc. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Chodzenie co tydzień jest zdecydowanie uciążliwe, ktoś kto zarywa każdy weekend i żadna sobota i niedziela nie jest wolna może to odczuć na swoim zdrowiu psychicznym. Generalnie człowiek potrzebuje czasami wolnego dnia żeby w spokoju nic nie robić sobie leżeć na łóżku przed telewizorem czy tam inną swoją ulubioną rozrywką. Z drugiej strony odwiedzanie szkoły raz na miesiąc też nie jest korzystne.

Głównie mam tutaj na myśli to że przed każdym zjazdem trzeba sobie przypominać co tam ostatnio było, przeglądać notatki a dodatkowo musimy się liczyć z częstym wykonywaniem zadanych do domu prac, przygotowywaniem prezentacji i innych podobnych atrakcji.

Z tej perspektywy optymalny wydaje się system, który nakazuje odwiedzanie uczelni dwa razy w miesiącu, zawsze się tak układa że mamy chociaż jeden weekend wolny, gdzie możemy poświęcić go sobie lub rodzinie a na drugi weekend jedziemy na zjazd. Wadą takiego rozwiązania jest to że wówczas na uczelnie spędzamy często nawet i 12 godzin co jest bardzo męczące. Sesja jest łatwiejsza jeżeli zjazdy mamy częściej, łatwiej nam zaliczyć ćwiczenia, wywalczyć termin zerowy jak również mamy więcej możliwości złapać wykładowców na ewentualną doptykę. Generalnie każdy z tych systemów ma zalety, ale wybierając uczelnię warto zapytać co ile odbywają się zjazdy, żeby potem srogo się nie rozczarować brakiem wolnego weekendu przez trzy kolejne lata.

Pierwszy rok


Początek na studiach
Studia to bez wątpienia jeden z najbarwniejszych i najwspanialszych okresów w życiu każdego człowieka, który miał okazję studiować. Rozpoczynamy je, żeby zdobyć wyższe wykształcenie i lepszy zawód, poszerzyć swoją wiedzę oraz horyzonty, zdobyć konkretny i perspektywiczny zawód, rozwijać nasze zainteresowania. Dla większości z nas są też pierwszym krokiem w dorosłym życiu, niezłym treningiem wytrwałości i wytrzymałości w wyznaczonym dążeniu do realizacji celu, nauką odpowiedzialności i zmagania się z konsekwencjami naszych codziennych decyzji.
Lecz studia to nie tylko czas zdawanie egzaminów jak i zaliczanie kolejnych kolokwiów, to również spotkania ze znajomymi i kolegami w knajpkach i pubach, wspólne wyjścia do teatrów, opery jak i galerii, imprezy często do białego rana w pełnych ludzi klubach studenckich oraz na prywatkach. Jednak żeby w pełni rozkoszować i poznawać życie studenckie, nie zawalając jednocześnie kolejnych wykładów i ćwiczeń, należy również dobrze wykorzystywać nasz czas. Żeby nie tracić cennego czasu w poszukiwaniu najbliższego punktu z usługami ksero lub żeby kilka razy nie musieć odstać w gigantycznej kolejce do bufetu czy biblioteki, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat waszej uczelni. Oczywiście gdy już będziecie doświadczonymi studentami nie będziecie mieli takich problemów jednak w pierwszym roku zapewne trafią się wam one wielokrotnie. Uniknąć takich pułapek można w łatwy sposób przystępując do jakiejś organizacji lub samorządu studenckiego, można również znaleźć wiele pomocy i ciepłe słowo w Duszpasterstwach Akademickich. Zwłaszcza takie miejsca gdzie w spokoju można się pomodlić a jednocześnie świetnie się bawić i spotkać ze znajomymi są bardzo popularne wśród studentów. Zazwyczaj oferują one pomoc dla pierwszoroczniaków jak również pomagają zorganizować czas. Często organizowane są wieczorki przy herbacie i gitarze. Wiele z nich wydaje również swoje książki. Dlatego serdecznie polecamy wizytę w takim domu, być może ktoś z Was odnajdzie tam swoje bratnie dusze.

Finanse dla studentów


Student, wcale biedny być nie musi. Nawet jeżeli nie ma zbyt wielkich ilości pieniędzy, to zapewne może liczyć na liczne pomoce finansowe ze strony macierzystej uczelni. Spełniając wymagane przez władze uczelni warunki możemy starać się o przyznanie nam stypendium socjalnego lub naukowego. Zazwyczaj żeby starać się o stypendium naukowe średnia musi przekraczać cztery. Uczelnie dla osób o usposobieniu sportowym mogą również ufundować stypendia sportowe, jednak tutaj będziemy musieli jakoś się wykazać na tym polu np. reprezentując uczelnię na jakis zawodach. Właściwie każdy kto na wyższym poziomie reprezentuje uczelnie w zawodach, obojętnie jakich to może spodziewać się finansowego podziękowania od uczelni.

Dla osób, które żeby rozpocząć studia na uczelni w innym mieście zmieniły miasto mogą liczyć na dofinansowanie za pomocą stypendium do żywności lub opłat za akademik lub mieszkanie studenckie. Stypendia takie zazwyczaj pozwalają na wynajem pokoju oraz na przyzwoite jedzenie. Żeby starać się o takie stypendium musimy spełnić jedne z warunków, ale podstawowy jest taki że nasza rodzinna miejscowość musi się znajdować 100 kilometrów do naszej uczelni. Bardzo wiele uczelni oferuje również jednorazowe zapomogi finansowe, które mogą być pomocne podczas problemów finansowych a umożliwią zakup książek lub innych niezbędnych pomocy naukowych.

Wielokrotnie studenci oprócz pomocy czysto finansowej mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy dzięki biurze karier. Dziekan na uczelni zazwyczaj do dyspozycji ma całkiem pokaźną pulę pieniędzy, więc właściwie nie powinno dla nikogo ich zabraknąć. Dla studentów zaocznych, czyli takich którzy za naukę płacą, zazwyczaj uczelnie umożliwiają rozłożenie płatności na dogodne raty jak również czasami zgadzają się umorzyć należność jaka urosła. Wszelkie wnioski i dofinansowania i stypendia (poza sportowymi i naukowymi) powinniśmy składać w tylko w przypadku trudne sytuacji życiowej. Generalnie studenci większość uczelni mogą liczyć na bardzo szeroki wachlarz najróżniejszych możliwych pomocy finansowych.

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości

Studenci, to populacja bardzo kreatywna, pracowita i pomysłowa. Wiele osób, które studiują, chciałoby prowadzić swoje własne firmy i próbować swoich sił w biznesie. Nie każdy jest na tyle odważny, żeby zaryzykować, założyć działalność i próbować połączyć naukę z prowadzeniem firmy. Istnieje jednak pewna możliwość dla takich osób. Chodzi tutaj o Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. AIP to ogólnopolska fundacja, której celem jest pomoc osobom młodym, w prowadzeniu własnej firmy. Działając w Inkubatorze, nie ponosimy wielkich kosztów związanych z opłacaniem składek chorobowych, zdrowotnych, emerytalnych, nie musimy zajmować się księgowością ani nie musimy mieć doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Możemy bowiem liczyć na pomoc pracowników w zakresie planowania, przygotowywania biznes planu, strategii marketingowej oraz pozyskiwania funduszy na rozwój działalności. Jedynym kosztem są comiesięczne składki przekazywane na rzecz Inkubatora, jednakże są one dość niskie i dlatego większość studentów na nie stać. Jest to również doskonała opcja, na zdobycie doświadczenia, które przyda się w poszukiwaniu pracy po zakończeniu nauki a jeśli firma się rozwinie, to wejście w życie biznesowej śmietanki.

W Inkubatorach Przedsiębiorczości możemy działać przez dwadzieścia cztery miesiące. Czas ten pozwoli na pewno na weryfikację, czy nasza działalność będzie rentowna oraz czy będziemy musieli pozyskać nowych pracowników, którzy pomogą nam w wykonywaniu poszczególnych zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Dzięki temu, że Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości mają szerokie kontakty medialne, możemy spodziewać się, że nasza firma zostanie przynajmniej raz opisana przez jakąś lokalną gazetę a jeżeli jest ciekawy, to może również w gazetach ogólnopolskich. Będzie to zatem darmowa forma reklamy i marketingu, ponieważ my za to nie zapłacimy ani grosza. W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości powstało już wiele firm, które znane są w całym kraju i prężnie się rozwijają już poza inkubatorem.

Rodzaje studiów

Polski rynek pracy, staje się coraz bardziej wymagający. Większość pracodawców szuka bowiem osób, które mogą pochwalić się wyższym wykształceniem. Osoby po szkole średniej, nie mogą liczyć na tak dużo ofert, jak te, które ukończyły uniwersytet. Jakie możliwości studiowania mają absolwenci liceów? W naszym kraju, istnieje system edukacji, który dzieli rodzaje studiów na kilka rodzajów według różnych kryteriów. Pierwszy podział dotyczy poziomu wykształcenia i tytułu jaki uzyskuje się po skończeniu edukacji w danej szkole.

Dzielimy więc studia na pierwszego oraz drugiego stopnia. Możemy wyróżnić tutaj również studia jednolite magisterskie. Studia pierwszego stopnia, trwają z reguły trzy lata. Pod koniec edukacji na pierwszym stopniu, piszę się pracę licencjacką lub inżynierską. Jeżeli jest to szkoła techniczna, to po zakończeniu trzech lat i napisaniu oraz obronie pracy, otrzymujemy tytuł inżyniera. W przypadku uczelni humanistycznych, tytułu nie ma żadnego. Możemy tylko pokazać, że skończyliśmy szkołę wyższą lub kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Są one z reguły dwuletnie i kończą się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej, po której otrzymujemy tytuł magistra, bez względu od rodzaju uczelni.

Studia jednolite magisterskie, trwają najdłużej, ponieważ aż pięć lat i od razu kończą się na obronie pracy magisterskiej oraz po uzyskaniu, podobnie jak w przypadku studiów drugiego stopnia, tytułu magistra. Poza tym, możemy podzielić studia na dzienne, wieczorowe i niestacjonarne, inaczej zwane zaocznymi. Pierwszy rodzaj to typowe studia, w których studenci chodzą na zajęcia tak jak w normalnej szkole. Wieczorowe odbywają się również w tygodniu lecz są przeznaczone dla osób pracujących, ponieważ zajęcia zaplanowane są na godziny popołudniowe i wieczorne. Studia zaoczne natomiast, charakteryzują się tym, że studenci mają zajęcia tylko w weekendy. Z reguły zjazdy są co dwa tygodnie lub co tydzień w zależności od programu edukacyjnego, jaki obowiązuje na danym kierunku.

Następna strona »
Najlepsze polskie uczelnie - u nas znajdziesz ich opisy i opinie o nich oraz uwagi na temat studiowania i nauki od bardziej zaawansowanych i starszych studentow tych uczelni z terenu calej Polski i Europy(UE).